Hoe werkt het?

In onze darmen leven veel verschillende micro-organismen, voornamelijk bacteriën, die gezamenlijk ‘microbiota’ worden genoemd. Door onderzoek weten we dat darmbacteriën bijdragen aan onze gezondheid, wat ertoe heeft geleid dat er veel interesse is om erachter te komen welke functie bacteriën hebben in relatie tot onze gezondheid en hoe de samenstelling van de bacterien kan wijzigen ten gevolge van bijvoorbeeld een verandering in dieet. De studies hebben hoofdzakelijk gebruik gemaakt van monsters van je ontlasting (ook wel: feces) en ook bij MyMicroZooTM maken we daar gebruik van.

 

Monstername

Nadat je een monsterafname kit bij MyMicroZooTM hebt besteld, wordt de kit via de post bij je bezorgd. In de doos zit een instructie voor het afnemen van het monster, een buisje om het monster in te verzamelen, een fecesvanger om ervoor te zorgen dat het feces monster niet in aanraking kan komen met het toilet, een wattenstaafje om het monster in het buisje te plaatsen, een plastic zakje met vochtabsorberend materiaal en een bubbelenvelop om het buisje met het monster aan MyMicroZooTM te sturen.

 

Voor de monsterafname zelf neem je het doosje mee naar het toilet, waarna je de fecesvanger aan de toilet bril plakt, zoals aangegeven staat op de fecesvanger zelf. Na het doen van je behoefte op de fecesvanger neem je met het wattenstaafje een beetje (ongeveer een kwart gram, bolletje ter grootte van de opening van het buisje) feces en vervolgens plaats je dit in het buisje. Het wattenstaafje kun je weggooien bij het huisvuil. Als laatste kantel je het gesloten buisje 5 keer zodat het monster goed mengt met de vloeistof in het buisje. Deze vloeistof stabiliseert het feces monster zodat de samenstelling niet kan veranderen tijdens het transport naar MyMicroZooTM.

 

Monsterregistratie, -informatie en veiligheid

Op doos en het buisje staat een uniek monsternummer vermeld. Om jouw privacy te garanderen kunnen wij niet traceren welk monsternummer aan welk adres is gestuurd. Om ervoor te zorgen dat MyMicroZooTM vervolgens toch jouw bacteriesamenstelling naar jou kan sturen, is het van groot belang dat je het monsternummer registreert op jouw MyMicroZooTM account . MyMicroZooTM registreert dit nummer tijdens het analyseproces (zie hieronder). Aangezien het monsternummer gekoppeld is aan jouw persoonlijke account worden de resultaten automatisch ook alleen verstuurd naar jouw specifieke account.

Nadat je monster is geregistreerd krijg je een lijstje met vragen waarin informatie wordt gevraagd over de ontlasting zelf, maar met name over je gezondheid, allergieën, lifestyle, dieet, en sportactiviteiten. Op dit moment is het helaas nog niet mogelijk om een gezondheids- of dieetadvies te krijgen op basis van de samenstelling van je darmbacteriën  . Naarmate de database met de darmbacteriesamenstellingen  van verschillende mensen en de daarbij behorende informatie groeit, kunnen we gaan onderzoeken of er bepaalde bacterie of bacteriegroepen zijn die een rol spelen bij ziekte en gezondheid. Deze bevindingen kunnen niet alleen bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van je eigen leven, maar ook aan dat van anderen. Op deze manier streeft MyMicroZooTM samen met jou naar een beter begrip van de darmmicrobiota en hoe deze een rol kan spelen bij verbeteren van gezondheid, dieet en prestaties.

 

Beveiliging van gegevens

Om jouw resultaten op een veilige manier aan je te sturen maakt de MyMicroZooTM website gebruik van een beveiligde https verbinding (d.m.v. een SSL certificaat) waardoor verstuurde gegevens afkomstig van de ingevulde formulieren op de website zijn versleuteld. De website maakt gebruik van de meest recente en meest veilige standaard manieren om data op te slaan in een database. De persoonsgegevens en medische informatie worden apart in de database opgeslagen en zijn niet aan elkaar te koppelen (enkel in de website zelf). Dit komt o.a. omdat wachtwoorden versleuteld worden opgeslagen.

 

Toesturen van het monster aan MyMicroZooTM

Voor het naar MyMicroZooTM sturen van je monster, plaats je het buisje in het plastic zakje met het vochtabsorberend materiaal en stop je het zakje in de bubbelenvelop. Het plastic zakje en de bubbelenvelop beschermen het buisje, maar mocht het buisje toch gaan lekken wordt dit opgevangen door het vochtabsorberende materiaal. De bubbelenvelop kun je via de post naar onderstaand adres sturen.

 

MyMicroZoo

Einsteinweg 5

2333 CC Leiden

 

Bepaling van de samenstelling van bacteriën

Wanneer het monster bij ons binnenkomt, starten wij met het bepalen van de samenstelling van bacteriën in het monster. Deze samenstelling kan bepaald worden met kweekmethoden, maar tegenwoordig worden hiervoor veelal ‘moleculaire’ technieken gebruikt die gebaseerd zijn op het analyseren van DNA.

DNA is voor te stellen als twee om elkaar heen gedraaide ketens die elk bestaan uit een opeenvolging van 4 verschillende blokjes (nucleotiden). Zoals met letters van het alfabet woorden gevormd worden, wordt met de volgorde van nucleotiden (sequentie)  genen samengesteld. In deze genen ligt vastgelegd welke eiwitten de bacteriecel kan maken. De eiwitfabriekjes in de cellen van bacteriën noemen we ‘ribosomen’. Aangezien de eiwitfabriekjes zo belangrijk zijn voor de bacteriën, draagt ook elke bacterie de genen die coderen voor de ribosomen. Een van deze genen, is het ‘16S rRNA gen’. Hoewel alle bacteriën dit gen dragen, verschilt het (de sequentie) van soort tot soort.

Om het DNA van de bacteriën te onderzoeken, wordt allereerst al het DNA uit het monster die je aan ons hebt opgestuurd, gehaald. Om genoeg materiaal voor de vervolgstappen te verkrijgen, worden allereerst de 16S rRNA genen in het DNA van de verschillende bacteriën geselecteerd en vermeerderd door middel van Polymerase Chain Reaction (PCR). Als er genoeg materiaal verkregen is, gaan we verder met ‘sequencen’ en worden de sequenties van het 16S rRNA bepaald. Deze sequenties worden vervolgens gebruikt voor de identificatie en telling van bacteriën in jouw monster. Het aantal specifieke sequenties geeft aan welke en hoeveel van elke bacterie te vinden is per monster. Met die gegevens kunnen we verder gaan om grafieken te maken waarin je duidelijk kunt zien wat de samenstelling van bacteriën is in jouw monster.

 

Jouw eigen darmbacterie overzicht !

Op het moment dat de resultaten gereed zijn, sturen we je een melding dat je deze kan bekijken op de website.  Je logt in met je gebruikelijke login details en selecteert het monster waar je de resultaten van wilt bekijken.

 

In het overzicht krijg je een ronde diagram te zien waarin de percentages staan vermeld van het totaal aan verschillende bacteriën die gedetecteerd zijn in jouw monster. Door over het diagram te bewegen krijg je aanvullende informatie over de functie van een specifieke bacterie mocht dit beschikbaar zijn. Onder het ronde diagram staat deze informatie ook uitgeschreven.

Aan de hand van het overzicht en de aanvullende informatie over de bacteriën verkrijg je ten eerste meer inzicht in wat deze bacteriën mogelijk doen in je darmen.  Mocht je bezig zijn met een bepaald dieet of lifestyle verandering (bijvoorbeeld ander of meer sporten) kan je met meerdere analyse van je monsters bij MyMicroZooTM laten bepalen wat het effect van deze verandering is op de darmbacterie compositie. Hierdoor kan je zien of bacteriën met een positieve invloed op je gezondheid toenemen zoals bijvoorbeeld Faecalibacterium prausnitzii die gezonde vetzuren kan maken bij de vertering van vezels.

 

Bestel nu
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto