Bescherming hersenen door microbioom

Het is bekend dat door toedoen van verschillende virusinfecties, problemen kunnen ontstaan in het centrale zenuwstelsel en de hersenen. Opvallende voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de “gekke-koeien” (BSE) ziekte, het Zika virus en het West-Nijl virus. Ook wordt er gespeculeerd op een rol van virusinfectie bij het ontstaan van andere neurologische aandoeningen zoals Parkinsons en Alzheimer. Anders dan de mogelijke schade die ontstaat bij het bestrijden van infecties in het lichaam door toedoen van de cellen van het afweersysteem, is schade in de hersenen een stuk lastiger te repareren. Hierdoor is het belangrijk om goede nieuwe therapieën te vinden die virusinfecties in de hersenen helpen bestrijden.

Eerder is al bewezen dat de bacteriën van het microbioom een rol hebben bij de functie en structuur van immuun cellen, en de activiteit van zulke cellen kunnen verhogen of verminderen, naar gelang van de compositie van het microbioom. Recentelijk is ook gezien dat het microbioom invloed heeft op de microglia, de immuun cellen van het brein. Daarom wilde een nieuw onderzoek kijken of er ook de mogelijkheid is voor het microbioom om het immuunsysteem van de hersenen te versterken, en zo ja, welke bacteriën het meest van invloed zijn op het bestrijden van virusinfecties in het zenuwstelsel.

De onderzoekers vonden dat muizen zonder microbioom meer schade opliepen aan het zenuwstelsel en de witte stof van de hersenen dan normale muizen, door toedoen van een door de onderzoekers geïnduceerde virusinfectie met het muizen-Hepatitis virus. Er werden minder afweercellen tegen de virussen gevonden in het centrale zenuwstelsel van deze muizen. Hetzelfde resultaat werd gevonden in muizen die vanaf de geboorte behandeld werden middels een antibioticakuur en geïnfecteerd werden met hetzelfde virus. In beide gevallen waren de muizen niet in staat de virusinfectie onder controle te houden.

Op basis van deze resultaten zochten zij naar een mogelijke verklaring voor de rol van het microbioom op het zenuwstelsel, en vonden dat de bacteriën van de darm belangrijk zijn voor de door-ontwikkeling van de eerder genoemde microglia. Deze ontwikkeling vind namelijk plaats door activatie van specifieke receptoren, door factoren die mede dankzij het microbioom geproduceerd worden. Muizen zonder microbioom of muizen behandeld met antibiotica, hadden zodoende een minder sterke immuunsysteem-activatie (minder T-cellen) dan normale muizen.

Het effect van het ontbreken van een goed afweersysteem in de hersenen was dan ook dat zulke muizen meer neurologische schade ondervonden dan de normale muizen wanneer zij geconfronteerd werden met een virus infectie.
 

Bron