Energieker dankzij bacteriën

Een nieuwe studie aan de Harvard Medical School heeft gevonden dat de bacterie Veillonella atypica meer voorkwam bij een groep hardlopers dan bij een controle groep van inactieve personen. Hun hypothese was dat deze bacterie zorgt voor een hogere energiebeschikbaarheid bij hardlopers, waardoor zij beter konden presteren.

Om dit te testen gaven zij deze bacterie als supplement aan muizen, en zagen dat muizen die deze bacterie hadden ontvangen beter presteerden op een loopbandtest dan een controle groep muizen die deze bacterie niet hadden gekregen. Wat ook bleek, is dat V. atypica relatief zeldzaam is in het menselijke microbioom, en dat deze bacterie slechts lactaat en melkzuur als substraten gebruikt. Nu is melkzuur een product wat vrijkomt bij spierinspanning, en dan vooral bij duur-activiteiten zoals hardlopen. Zodoende zou de bacterie V. atypica kunnen fungeren als een soort vangnet voor melkzuur, waardoor hardlopers minder last van verzuring krijgen.

Toen zij verder onderzochten welke genen en enzymatische reacties verantwoordelijk waren voor de omzetting van lactaat en melkzuur, kwamen zij uit bij propionaat. In een vervolg experiment kwamen de onderzoekers er achter dat propionaat hetzelfde effect heeft op de verbetering van de conditie van de muizen op het loopbandexperiment, als het toedienen van V. atypica. Nu zij propionaat gevonden hebben als kandidaatstof voor een verbeterde energiehuishouding, gaan zij hier vervolgonderzoek naar doen.

Bron