Goede “gut feeling”, of juist niet?

Naar schatting lijden er wereldwijd ongeveer 200 miljoen mensen aan een vorm van depressie (jaar 2015). Daarmee is dit een belangrijke oorzaak van economische schade. Onderzoekers aan de King’s College universiteit in Engeland hebben literatuur onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van microbioom suppletie, probiotica, als hulp tegen depressie, om te zien in welke mate dit een rol speelt bij het verband tussen de hersenen en de darmen, via de zogenaamde gut-brain axis (darm-hersen as).

Toen de onderzoekers in de literatuur doken, vonden zij dat er nog maar weinig gerandomiseerde studies gedaan zijn naar depressie en het microbioom. Dit type studie is meestal bevestigend voor het effect van factor “A” op ziekte “B”. Slechts drie studies bleven over uit de totale selectie aan studies!

 Wanneer zij de effecten van deze drie studies combineerden, vonden zij geen significante relatie tussen toediening van probiotica en het verlichten van depressieve klachten. Echter, twee studies vonden wel dat depressie af nam wanneer probiotica werd toegediend als toevoeging op medicatie, in vergelijking met een placebo groep. De effecten hiervan nodigen uit tot verder onderzoek.

Bij de geselecteerde studies werd gebruik gemaakt van de (probiotische) bacteriën Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus helveticus en Bifidobacterium longum. Deze bacteriën werden met name gebruikt omdat eerder was aangetoond dat deze bacteriën gunstige effecten hadden op proefdieren en in andere niet-klinische studies.
 

Bron