Het aandeel van het microbioom bij het tegengaan van ondervoeding

Op 7 Oktober jongstleden werd de Professor Hawking beurs toegekend aan Bill Gates (Microsoft), voor zijn belangen bij de verdere ontwikkeling van de volksgezondheid en het verbeteren van de kwaliteit van leven wereldwijd. Tijdens zijn ontvangstspeech gaf hij aan dat het voornaamste probleem wat nu opgelost moet worden ondervoeding is, wat in armere landen nog steeds een grote rol speelt.

Volgens Gates zal het bestuderen van het microbioom een groot onderdeel zijn van de oplossing voor dit probleem. Het microbioom van ondervoede kinderen is namelijk wezenlijk anders dan die van normale kinderen. Zodoende zou het gericht geven van bepaalde probiotica en voedingsmiddelen uitkomst kunnen bieden, al is er nu nog veel onbekend over de eigenlijke effecten hiervan op de gezondheid.

Als voorbeeld noemde Gates het onderzoek van bioloog Jeff Gordon, die een tweeling onderzocht van wie één ondervoed was en de andere niet. Het microbioom onderling verschilde significant, en dit bleef zo nadat zij eenzelfde gerichte voedingsbehandeling kregen, terwijl zij dus dezelfde genetische achtergrond hadden. Wanneer het microbioom van de ondervoede tweeling werd getransplanteerd naar een proefmuis, kreeg deze muis problemen met het goed absorberen van nutriënten uit de voeding. De conclusie van dit onderzoek was dan ook dat het microbioom niet alleen een uitkomst is van de gezondheid, maar zelfs een belangrijk onderdeel van een goed-functionerende persoon.

Samenvattend zouden ondervoede kinderen baat kunnen hebben bij een gerichte voedings- en/of supplementen-therapie op basis van het microbioom profiel, wat zijn weerslag zou hebben op de verdere ontwikkeling en gezondheid van deze kinderen. Belangrijke factoren die verder onderzocht worden zijn de globale verspreiding van bijvoorbeeld probiotica, de effectiviteit van behandelingen, het belang van micronutriënten zoals vitamines binnen zulke therapie, de rol van infecties en het belang van de moederlijke voeding.

Met miljoenen ondervoede kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, zou deze therapie, het stimuleren of aan kunnen passen van het microbioom, al dus voor een grote verandering in de wereldgezondheid kunnen zorgen.


Bron: Quartz