Inflammatoire darmziekten, microbiota en het immuunsysteem.

Recent is een artikel verschenen van Xavier, waarin ingegaan wordt op de link tussen inflammatoire darmziekten zoals Ulceratieve Colitis en de ziekte van Crohn en de microbiota.

 

Xavier geeft aan dat er de laatste jaren veel onderzoek is gedaan naar Inflammatoire darmziekten (IBD) waarbij met name op 2 gebieden veel progressie is gemaakt. Zo blijkt er aan de ene kant een belangrijke genetische oorzaak te liggen in de aanleg voor het krijgen van IBD. Er zijn inmiddels meer dan 160 genen geïdentificeerd die hier op de een of andere manier bij betrokken zijn. Het andere gebied waarop veel progressie is gemaakt is de relatie tussen IBD en de microbiota en met name de interactie tussen de microbiota en de gastheer. Enkele van de meer dan 160 genen die betrokken zijn bij IBD zijn ook betrokken bij de interactie tussen de gastheer en zijn microbiota. Dit heeft ook geleid tot meer inzicht in de relatie tussen de microbiota en het immuunsysteem welke ook sterk bij de totstandkoming van IBD betrokken is.

 

Het was al langer bekend dat er bij patiënten die aan een vorm van IBD lijden een afwijking in de microbiota waar te nemen valt, wat we aanduiden als dysbiose. Zoals Xavier laat zien wijzen uitgebreide studies in deze populatie en vergelijkingen met gezonde mensen steeds duidelijker in de richting van specifieke bacteriën (en hun producten, denk aan korte-keten vetzuren!), en laten mechanismes zien waarbij er sprake is van communicatie tussen deze bacteriën en het immuunsysteem. Xavier verwijst ook nog naar onderzoek waarbij gekeken is naar de invloed van andere microbiota componenten als schimmels in de interactie met het immuunsysteem.

 

Volgens Xavier kan dit soort onderzoek naar communicatiebanen tussen de microbiota en het immuunsysteem leiden tot het ontdekken van specifieke biomarkers en tot nieuwe, gerichte therapieën waarmee IBD patiënten geholpen kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk om niet alleen te weten welke bacteriën er meer of minder voorkomen, maar zeker ook wat de interactie van deze bacteriën is met de andere soorten in de microbiota, zodat van een actief herstel sprake kan zijn.

 

R.J. Xavier, Digestive Diseases, 2016, 34(5):558-65, Microbiota as Therapeutic Targets

 

Hieronder een lijst waarin specifieke bacteriegroepen vermeld staan waarvan bij de ziekte van Crohn afwijkende aantallen gezien worden. Dit zijn gemiddelde waarden die af kunnen wijken van waarden die bij individuen waargenomen worden. Niet iedereen heeft alle soorten in zijn darmen. Het geeft wel een globaal beeld. 

 

Afgenomen:

Proteobacteria: Bilophila, Sutterella

Firmicutes, Negativicutes: Dialister

Firmicutes, Clostridia: Dorea, Coprococcus, Faecalibacterium, Ruminococcus, Erysipelothrichaceae, Lachnospiraceae, Oscillospira

Bacteroidetes: Parabacteroides, Rikenellaceae

 

Toegenomen:

Proteobacteria: Haemophilus, Escherichia

Fusobacteria: Fusobacterium

Firmicutes: Veilonella