Invloed van de zwaartekracht

Iedereen weet van de invloed die reizen in de ruimte, zoals naar het Internationaal Ruimte Station ISS, kan doen met astronauten. Ze verliezen vooral bot- en spiermassa, en moeten van een expeditie naar de ruimte meestal lang bijkomen. Recentelijk is ook gezien dat het microbioom verandert door een ruimtereis, zoals bij de astronaut Scott Kelly.

In de Atlantis en in de Rodent Research missies naar het ISS in respectievelijk 2011 en 2014, werd er een proef gedaan op muizen om te kijken naar wat de effecten van verminderde zwaartekracht zijn op het microbioom. De onderzoekers vonden dat de hoeveelheid van zowel Bacteroides als Firmicutes toenam bij de muizen, wat ook werd gezien bij de eerder genoemde Scott Kelly. Naast de veranderende zwaartekracht, zou het natuurlijk ook mogelijk zijn dat een hogere straling in de ruimte, of de stress van de lancering invloed heeft op het microbioom, of een combinatie van deze factoren. De radioactieve straling net buiten de dampkring is daarentegen niet erg hoog.

Daarnaast schakelden deze bacteriën van hun manier van energiehuishouding, namelijk van respiratie (oxidatie) naar fermentatie (zonder aanwezigheid van zuurstof).  In een andere studie werd aangetoond dat een toename van de soorten Firmicutes en Bacteroides tot overgewicht en verouderingseffecten kunnen leiden.

De onderzoekers zijn van plan om meer onderzoek te doen naar de lange-termijn effecten van ruimtereizen op het microbioom.

Bron