Stabiliteit van het microbioom

Een divers microbioom wordt steeds vaker geassocieerd met een verbeterde algemene gezondheid. Naarmate we ouder worden, zien we dat de diversiteit van het microbioom gemiddeld afneemt. Omdat de stabiliteit van de populatie bacteriën die de mens bij zich draagt resistentie tegen ziekten behelpt, en bijvoorbeeld antibiotica resistentie tegengaat doordat de bestaande bacteriën hiervoor geen stoffen aanmaken, is het belangrijk om te weten hoe stabiel het microbioom is door de tijd heen. Een ideaal model om deze stabiliteit te bestuderen is in tweelingen, die voornamelijk in hetzelfde milieu zijn geboren en zijn opgegroeid, waardoor de inoculatie van de originele bacteriepopulatie tot op zekere hoogte op dezelfde manier tot stand is gekomen.

De universiteit van Alabama at Birmingham in de Verenigde Staten verzamelde de gegevens van 74 tweelingen, en analyseerde deze gegevens met behulp van een algoritme om de vergelijkbaarheid tussen specifieke bacteriestrengen te bepalen (een streng is een nog diepere identificatie-laag dan het soort-niveau).  Zij vonden dat tweelingen die lang bij elkaar woonden of leefden, een vergelijkbaar microbioom profiel hadden, en dat deze overeenkomstigheid afnam wanneer tweelingen minder lang bij elkaar woonden of leefden. Sterker nog, de onderzoekers vonden de vrijwel exact gelijke bacterie-streng van de soort B. Vulgatus bij 2 tweelingparen die slechts korte tijd, 1 en 5 jaar respectievelijk, van elkaar gescheiden hadden geleefd.

De conclusie van het onderzoek was dat deze stugheid in specifieke soorten van bacteriën in het microbioom om te veranderen naar een iets andere vorm (middels een kleine toevallige wijziging in het DNA), zorgt voor stabiliteit door de tijd wanneer bijvoorbeeld het dieet, de gezondheidstoestand zoals bij infecties of het medicijngebruik zoals van antibiotica, verandert. Lichamelijke functies zoals metabolisme, het immuunsysteem en het tegengaan van infecties zijn namelijk snel aangedaan door veranderingen in het microbioom.

Bron: PLOS ONE
Bron afbeelding: Gut Microbiota for Health Infographics