Your Symbionts

Steven is zaakvoerder van “Your Symbionts”. Het bedrijf focust zich op biotherapie en met name bacteriotherapie en helminth therapie. Beide therapieën worden aangeboden als ondersteuning van conventionele therapieën voor de behandeling van autoimmune ziekten en allergieën. Bacteriotherapie omvat het gericht gebruik van prebiotica, probiotica en eventueel fecale transplantaties voor het herstel van een gezond microbioom. Ons uitgangspunt is hierbij steeds een microbioom analyse volgens de 16SrRNA methode, zoals die van MyMicroZoo. In tegenstelling tot conventionele cultuur methodes brengt de 16SrRNA methode het complete microbioom in kaart. Vele van onze darm symbionten laten zich immers niet cultiveren in een petrischaal. Het verkrijgen van een compleet beeld van het microbioom is noodzakelijk voor het verstrekken van gericht advies met betrekking tot het bijsturen van het microbioom. De consistentie van deze testen verzekert ons ook van een correcte opvolging van de behandeling.

Steven is manager of “Your Symbionts”. The company specializes in biotherapy, especially bacteriotherapy and helminthic therapy. Both therapies are offered as a support for conventional therapies for the treatment of autoimmune diseases and allergies. Bacteriotherapy is the purposeful use of prebiotics, probiotics and eventually fecal matter transplantation for the recovery of a healthy microbiome. Our starting point herewith is always a microbiome analysis according to the 16SrRNA method, like the one from MyMicroZoo. Contrary to conventional culturing techniques the 16SrRNA maps the entire microbiome. Many of our gut symbionts are simply not to culture in a petri dish. Obtaining a complete picture of the microbiome is necessary to provide directed advice to correct the microbiome. The consistency of these tests also allows for a correct follow up of the treatment.
 

Bestel nu
Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto